http://www.spgorno.ecom.net.pl/
SpgornoSpgornoSpgorno

"Nasza Pani" w rysunkach uczniów klasy II

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Górnie


Hanna Pióro - DYREKTOR SZKOŁY Grzegorz Kusztal - muzyka
Hanna Bednarz - wychowanie przedszkolne Magdalena Krawczyk - wychowanie przedszkolne
Małgorzata Breśka - informatyka, plastyka, technika Teresa Murawska - nauczanie zintegrowane
Marzena Chajska - język polski Edyta Omelaniuk - nauczanie zintegrowane
Joanna Czernikiewicz - język angielski Marzena Pawlik - wychowanie fizyczne
Jolanta Domagała - religia Sylwia Piotrowska - nauczanie zintegrowane
Jolanta Gawęcka - religia Magdalena Pobocha - przyroda
Bożena Jaros - nauczanie zintegrowane Ewa Stępniak - bibliotekarz
Joanna Kobiec - język polski, historia Grzegorz Szczepański - język niemiecki
Justyna Krzysiek - matematyka Izabela Wajs - nauczanie zintegrowane