http://www.spgorno.ecom.net.pl/

rok orczaka

 

linia

 

„Zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie. (…) Nikt nie jest wolny od odpowiedzialności za to, co dzieje się naokoło, a życie tyko wtedy staje się coś warte,kiedy jest życiem zaangażowanym i twórczym.”

(Janusz Korczak)


We wrześniu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tym roku bowiem przypada 70. rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie zagłady w Treblince oraz 100.  rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. Jest więc doskonała okazja, by przypomnieć tę wybitną postać - pedagoga, pisarza, lekarza i działacza społecznego, propagatora idei, że dziecko jest  autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania.

 

linia


Plan obchodów Roku Korczaka w naszej szkole:

1. „Janusz Korczak – lekarz z zawodu, pisarz z talentu, opiekun i wychowawca z powołania” - upowszechnianie idei pedagogicznych    oraz dokonań Janusza Korczaka:

a) Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz urzędu gminy założeń myśli pedagogicznej Janusza Korczaka;

b)Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „Szkolne Nowinki” poświęconego patronowi szkoły;

c) „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi” - prelekcja dla rodziców na temat stosowania korczakowskich idei wychowawczych;

d) Gminny konkurs dla szkół podstawowych - „Małe formy teatralne prezentujące twórczość Janusza Korczaka”.

2. Myśli Janusza Korczaka inspiracją do kształtowania własnego charakteru:

a) Zgłębiamy dokonania naszego patrona – analiza postaci Janusza Korczaka, jego działalności oraz twórczości dziecięcej;

b) Konkurs wiedzowy oraz plastyczny dla dzieci klas 0 - VI na temat  Janusza Korczaka,  jego myśli pedagogicznej oraz twórczości.

3. Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie – podsumowanie działań:

a) Rozstrzygnięcie konkursu wiedzowego oraz plastycznego na temat patrona,

b) Dorośli – dzieciom: inscenizacja utworu z klasyki literatury dziecięcej;

c) Dzieci – dorosłym: prezentacja dorobku i talentów dzieci.

4. Podsumowanie obchodów Roku Korczaka w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie:

a) Wydanie folderu prezentującego dorobek dzieci;

b) Zamieszczenie na stronie szkoły i urzędu gminy sprawozdania z obchodów Roku Korczaka, z prezentacją dokonań.